• Huvudmeny

Personal

Personalen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.


Namn

Roll

Anna Westerberg

förste forskningsarkivarie

Annette Torensjö

avdelningschef

Annika Karlholm

forskningsarkivarie

Charlotte Hyltén-Cavallius

forskningsarkivarie

Eva Thelin

forskningsarkivarie

Jan Hellström

assistent

Jenny Öqvist

forskare

Lovisa Alvtörn

dialektpedagog

Marlene Hugosson

forskningsarkivarie

Susanne Nylund Skog

forskare

Tommy Kuusela

forskningsarkivarie

Zingoalla Rosenqvist

arkivassistent

Uppdaterad 19 maj 2020