• Huvudmeny

Personal

Personalen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.


Bild saknas.

Anna Westerberg,
förste forskningsarkivarie

Mats Wahlberg

Annette Torensjö,
avdelningschef

Bild saknas

Annika Karlholm,
forskningsarkivarie

Charlotte Hyltén-Cavallius,
forskningsarkivarie

Eva Thelin

Eva Thelin,
forskningsarkivarie

Bild saknas.

Jan Hellström,
assistent

Jenny Öqvist

Jenny Öqvist,
forskare

Lovisa Alvtörn

Lovisa Alvtörn,
dialektpedagog

Marlene Hugoson

Marlene Hugoson,
forskningsarkivarie

Susanne Nylund Skog

Tommy Kuusela, forskningsarkivarie

bild saknas

Zingoalla Rosenqvist,
arkivassistent

Uppdaterad 20 mars 2020