• Huvudmeny

Om DFU

Inom dialekt- och folkminnesverksamheten vid DFU arbetar vi med bevarande, bearbetning, forskning och information om dialekter och folkminnen. Folkminnesverksamheten fortsätter också sitt uppdrag att dokumentera folklig kultur förr och nu.

Dialekter

Här bedrivs bland annat följande projekt:

Samlingar

Dialekter har samlats in av Institutet och dess föregångare från början av 1900-talet, men även ett ännu äldre material finns bevarat.

Våra samlingar består främst av skriftliga uppteckningar av ord och inspelningar. Vi har även ett bibliotek vilket innehåller en stor samling dialektlitteratur, med alltifrån avhandlingar om en enskild ljudutveckling till ordlistor utgivna av studiecirklar och dylikt.

Folkminnen

Här bedrivs bland annat följande projekt:

Samlingar

I samlingarna i Uppsala finns uppteckningar från hela Sverige, vilka berättar om människors liv i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. De omfattar olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar.

Arkivet innehåller också material om samisk och skogsfinsk kultur, liksom dokumentation kring svenskamerikansk och estlandssvensk kultur.

Läs mer

DAUMs arkivsamlingar

Från och med 2015 ansvarar Dialekt-och folkminnesarkivet i Uppsala för samlingarna vid f.d. Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Här finner du mer information.

I samlingarna i Umeå finns uppteckningar främst från Lappland, Norrbotten och Västerbotten. Arkivet innehåller också material om samisk och skogsfinsk språk och folkkultur, liksom dokumentation kring finsk och meänkielisk språk och folkkultur.

Ställ frågor till oss

Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post eller brev. Kontaktinformation.

Välkommen till DFU! 

Uppdaterad 18 november 2019