• Huvudmeny

Etnologen Wolter Ehn

Wolter Ehn arbetade på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala mellan åren 1963 och 1994. Han var en duktig fotograf och i arkivet finns många bilder från hans fältarbeten. På de här sidorna har vi samlat några av hans bilder.

wolter ehn med sin kamera

Wolter Ehn

Etnologen Wolter Ehn arbetade på Dialekt- och folkminnesarkivet mellan åren 1963 och 1994, först som arkivarie och senare som förste arkivarie och föreståndare för Folkminnesavdelningen. Han var intresserad av kulturhistoria och hembygdsvård, och specialiserade sig särskilt på den gamla tidens byordningar och byorganisation.

Wolter Ehn var mycket intresserad av pågående etnologisk forskning och upprätthöll arkivets gamla kontakter med universitetets utbildning och forskning i etnologi eller, som ämnet hette fram till 1972, Nordisk och jämförande folklivsforskning. Han var en entusiasmerande och engagerad lärare på grundutbildningen.

Fotografen Wolter Ehn

woter ehn fotograferar

I arkivet finns många bilder från Wolter Ehns fältarbeten - han var en duktig fotograf som i bild dokumenterade de platser han besökte och personer han intervjuade.

På de här sidorna har vi samlat bilder och porträtt från Wolter Ehns uppteckningar. Du kan även lyssna på ett par inspelningar gjorda på Åland.Uppdaterad 19 september 2014