• Huvudmeny

Undervisningsmaterial

Till läraren: Välkommen att använda våra undervisningsmaterial om dialekter!

Vi erbjuder två undervisningsmaterial om dialekter här på vår webbplats:

Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB) är ett häfte i pdf-format främst tänkt för ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och i gymnasiet.

Svenska från olika håll är ett nyare webbaserat läromedel som främst är tänkt för elever som har svenska som andraspråk men som fungerar utmärkt att använda inom hela svenskämnet.

Intervju 1941.

Intervju 1941 (arkivnr ULMA 22286). Undervisningsmaterialet är knutet till våra dialektinspelningar här på webbplatsen.

Dialekter i skolan – allmänna fakta och äldre dialekter

Undervisningsmaterialet Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB) är ett häfte i pdf-format som främst vänder sig till dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Det är tänkt att fungera som underlag för undervisningen om dialekter i ämnena svenska och svenska som andraspråk, och vi kopplar materialet till de relevanta avsnitten i kurs- och ämnesplanerna.

Materialet används med fördel tillsammans med de dialektinspelningar med transkriptioner som du finner här på vår webbplats. Notera att dessa dialektinspelningar till största delen representerar äldre svenska dialekter såsom de lät för cirka 100 år sedan, främst ute på landsbygden.

I undervisningsmaterialet Dialekter i skolan hittar du ett faktaavsnitt om dialekter baserat på häftet Fakta om dialekterPDF (pdf, 545.7 kB) som finns att läsa här på För dig i skolan-sidorna. Vi ger förslag på inspirations- och diskussionsfrågor samt olika övningar och uppgifter som kan användas i undervisningen om dialekter. Vissa är tänkta att få i gång elevernas tankar medan andra kan ingå i betygsunderlaget.

Vi guidar dig också vidare med tips på var man kan lyssna och titta på dialekter och var man kan läsa både på och om olika dialekter. Sist i materialet finns lite fakta om våra inspelningar och transkriptioner här på webbplatsen.

Svenska från olika håll – dialektområden och nutida dialekter

Vi erbjuder också ett webbläromedel som heter Svenska från olika håll. I dialektdelen, som utgör läromedlets största del, finns en genomgång av svenskans huvudsakliga dialektområden. Vi går också igenom vad som är typiskt för dialekterna i varje område i modernt och nutida språkbruk och det finns även ljudexempel, ordlistor, exempel på kända svenskar och musik på dialekt från alla dialektområdena.

Dialektområdena som tas upp är: sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål - mellansvenska, sveamål - uppsvenska, bergslagsmål, norrländska mål och finlandssvenska.

Dialekterna som presenteras i Svenska från olika håll är moderna svenska dialekter, till största delen från städer. Förutom dialekter ingår även avsnitt om ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Målgruppen för Svenska från olika håll är främst elever som studerar svenska som andrapråk. Vi har anpassat språket så att det ska vara så enkelt som möjligt och förklarar exempelvis namnbruket i Sverige på en grundläggande nivå. Materialet kan dock med fördel användas inom hela svenskämnet.

Frågor och synpunkter

Finns det något du saknar här på våra dialektsidor för barn och unga eller har du frågor eller förslag på förbättringar? Du är varmt välkommen att kontakta oss, vi tar tacksamt emot dina synpunkter.

Uppdaterad 18 november 2019
penna

Länkar till materialet


Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB)

Svenska från olika håll

Kontakt


Lovisa Alvtörn

Telefon: 0735-58 60 38

E-post: Lovisa Alvtörn

Allmänna frågor om dialekter:

E-post: dialekter@isof.se

Lyssna på smakprov från några av våra dialektinspelningar

Aktuellt dialektord