• Huvudmeny

Skånsk ortnamnsdatabas

Ortnamnsdatabasen innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar. Dessutom är de flesta naturnamnen – namn på åkrar, ängar, höjder, bäckar, sjöar o.s.v. – inlagda (olika komplett i olika härader).

Databasen dras för närvarande med ett tekniskt fel som gör att den ofta inte laddas som den ska. Problemet avhjälps enkelt genom att man laddar om sidan (d.v.s. trycker på F5-tangenten på tangentbordet eller markerar adressen i adressfältet och trycker enter).

Här följer kortfattade anvisningar till hur man använder databasen.

Databas: Genom gränssnittet för Skånsk ortnamnsdatabas kan du välja att söka i vår andra stora ortnamnsdatabas, Ortnamnsregistret, som täcker hela Sverige. Ortnamnsregistret innehåller betydligt färre belägg på skånska ortnamn än Skånsk ortnamnsdatabas (och i huvudsak kopior av beläggen i denna databas) men kan vara bra att söka i parallellt för att komplettera träffbilden. Prova t.ex. att söka på Norrlia, varav Ortnamnsregistret har ett par belägg som inte redovisas under samma sökning i Skånsk ortnamnsdatabas.

Kategori: Här väljer du mellan bebyggelsenamn och naturnamn.

Urval: Om du söker arkivlappar med speciell information, exempelvis uttal eller etymologi, kan du avgränsa sökningen under rubriken ”Urval”. Gör du inget val söker databasen efter lappar av alla typer.

Län, härad, kommun och socken: Här kan du avgränsa din sökning geografiskt med hjälp av den gamla indelningen i härader och socknar eller med hjälp av den nutida kommunindelningen. Du kan också avgränsa din sökning till något av de två gamla länen, Kristianstads län och Malmöhus län.

Sortering: Här väljer du hur resultatlistan ska sorteras.

Sök bland: Du kan välja att söka på normaliserad stavning, d.v.s. den officiella stavningen av namnet, eller på namnets dialektuttal sådant det finns belagt i våra samlingar.

Latitud/longitud och Karta: Många bebyggelsenamn är försedda med koordinater och kan visas på en karta i separat fönster. Klicka på ett namn i träfflistan! Under den inskannade lappen, vid rubriken Latitud/longitud, finner du en klickbar länk ”Karta”.

Visa tolkning: Vissa namn har länken ”Visa tolkning” ovanför den inskannade arkivlappen i träfflistan. Via denna kommer man till en utförligare förklaring av namnets ursprung. Denna funktion är ny, liksom koordinatsättningen, och än så länge återstår det mesta arbetet att mata in tolkningar i databasen. För fler tolkningar hänvisas till bokserien Skånes ortnamn.

% och _ kan användas som jokertecken för ett tecken resp. ett godtyckligt antal tecken. ”Långar_d” hittar Långared, Långaryd, Långaröd etc. ”%torp” hittar alla namn som slutar på -torp. ”l%d” hittar alla namn som börjar på l och slutar på d.

Om du letar efter ett namn som brukar ha bestämd form (t.ex. Forsmöllan eller Bygget) kan det löna sig att också söka på namnet i obestämd form (Forsmölla, Bygge).

Vid behov är du välkommen att vända dig till arkivet i Göteborg för hjälp. DAG:s e-post.

Uppdaterad 21 november 2019