• Huvudmeny

Estlandssvenska frågelistor

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina estlandssvenska frågelistor.

De estlands-svenska frågelistorna (Est) och estlands-svenska frågorna (EstF) har sitt ursprung i ULMA:s estlands-svenska undersökning. De påminner i sin utformning om M- och S-frågelistorna men var endast avsedda för att dokumentera de estlands-svenska förhållandena.

Estlandssvenska frågelistor:

Estlandssvenska frågor:

Uppdaterad 03 juni 2019