Potatisgröt från Maria församling

För 5 personer

Ingredienser
¾ dl vatten/msk salt
2½ kkp rifven potatis

Beredning
Vattnet får koka upp, hvarefter den råa, rifna potatisen ivispas. Detta får koka tills potatisen känns mjuk, hvarefter gröten afsmakas med salt.

Recept från: Tvätterskan K Ekman, Heleneborg, Maria församling, Stockholm, Uppland
Upptecknat: 1899 av Beda Bang (Uppsala, 29403:17)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Uppdaterad 23 maj 2018

    INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

    Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


    Gå till institutets webb: www.isof.se