Vårfrudagen

Nu måste förra årets skörd vara sluttröskad och i Skåne skulle plogen sättas i jorden, hur frusen den än var. I de norra delarna av landet skulle vinterkörslorna vara avslutade, så att vårbruket kunde börja.

Marie bebådelsedag är den enda av den katolska kyrkans många Mariadagar, som blev kvar efter reformationen. Eftersom vårfrudagen infaller när ett nytt vegetationsår tar sin början, har den varit en viktig märkesdag för arbetslivet och naturen. Dagen markerar inte bara Vår fru, jungfru Maria, utan också vårens riktiga ankomst.

 

Röster från arkivet

Lappland

Beträffande potatis så satte man upp sättpotatisen omkring ”våffeldagen” i eller på långa lådor under kökstaket på där befintliga under taket hängande torkåsar.

Berättat av: Almar Nilsson (född 1896)
Plats: Fredrika, Lappland
Upptecknat: 1968 av Almar Nilsson (Uppsala, 26931)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 1.7 MB)

Uppdaterad 23 maj 2018

Lästips

Sprakochfolkminnen.se: Marie bebådelsedag och Våffeldagen

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se