Ture, Tyko och Mariana

De sista dagarna i april, förutsåg man i norra Sverige hur sommarens väder skulle bli: ”Ture, Tyko och Mariana, de skola sommaren dana. I södra Sverige har Ture och Tyko allmänt kallats för sådagar eller havredagar, då sådden skulle börja. I Småland har också sagts att ”om Ture och Tyko bära har (dvs om det snöar) blir det ingen sommar förrän Eskil, 12 juni”

Röster från arkivet

Västergötland

De hade tre slags råg förr, en sort som såddes på våren, vårråg, en som såddes i augusti Larsmässeråg och en som såddes på hösten, vinterråg. Vårrågen skulle sås i slutet av april, på Ture eller Tycko, som var de rätta sådagarna.

Berättat av: Adolf Gustafsson (född 1863 ), Verner Karlsson (född 1870 ), Kristina Johansson (född 1851), Adolf Johansson (född 1863) och Carl Henriksson (född 1872)
Plats: Hudene, Västergötland
Upptecknat: 1939 av Linnar Linnarsson (Uppsala, 12584)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 627.7 kB)

Uppdaterad 13 juni 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen.se:

Dagens namn i almanackan:

Händelser i almanackan: Tykobrahedag

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se