Tiburtius

Tiburtius ansågs vara den dag som björnen gick ur idet. Det var en tid när man spådde väder för kommande vår, sommar och höst.

Röster från arkivet

Hälsingland

Tiburtius var bestämmande av den lämpligaste tiden för sådden. ”Är Tiburtius klar och skär, skall man så när hästen bär, men är Tiburtius våt, skall man torka sin åkerhåt".

Berättat av: Erik Eriksson
Plats: Segersta, Hälsingland
Upptecknat: 1931 (Uppsala, 3422)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 5.8 MB)

Uppdaterad 23 maj 2018

Lästips

Sprakochfolkminnen.se: Tiburtiusdagen

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se