Mikaelidagen

Mikaeli inträffade när odlingsåret var avslutat. Nu skulle skörden vara bärgad och under tak och potatisen upptagen. Korna skulle stallas in i hela landet och i södra Sverige är Mikaeli också såtid.

Fram till 1833 var Mikaeli flyttdag för pigor och drängar. Flyttdagen flyttades sedan fram en månad, till 24 oktober, så skörden skulle hinna avslutas i god tid i hela landet.

Röster från arkivet

Lappland

Under alla omständigheter skulle såväl potatis som haverhalm vara under tak mikaelilördag.

Mikaeli var den sk ”getarhälgen”, Mikaelilördag var den dag korna togs inom åkerhagen för att beta upp återväxten på lägdorna. Då skulle getarpojken eller flickan ha sin lön.

Berättat av: Almar Nilsson (född 1896)
Plats: Fredrika, Lappland
Upptecknat: 1974 (Uppsala, 29149)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 900.6 kB)

Småland

Vid Mickelsmäss – den 29 september – skulle all skörd vara bärgad och inkörd, sånär som havren, vilken inte då var fullt färdig.

Berättat av: Gunnar Skogsmark (född 1904)
Plats: Misterhult, Småland
Upptecknat: 1975 (Uppsala, 29452)

Uppdaterad 13 juni 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen.se

Händelser i almanackan: Mickelsmäss

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se