Lovisa

Var natten mot Lovisa-dagen kall, då skulle man kasta handskäran och ta lien, som gav mera spill, men gick fortare. Nu gällde det att skörda före frosten, omtalas från Västerbotten. Från Dalsland sägs att man skulle så höstrågen på Lovisadagen.

Röster från arkivet

Småland

Bärtil sår den 24 augusti och Lovisa den 25:te. Dessa skilja sig endast med natten. Medan jag nedtecknade detta så kom en gammal lantbrukare Oskar Hellberg Broddstorp Hässleby socken in till mig, jag frågade honom vilka tider och dagar han brukade så rågen. Han sådde alltid med gammalt Lovisadagen den 25 augusti och med nytt Samuelsdagen 1 september, om jag hade fått den nya färdig.

Berättat av: K. J. Nilsson (född 1869)
Plats: Kråkstorp, Karlstorp, Hässleby, Småland
Upptecknat: 1949 (Uppsala, 19979)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 1.9 MB)

Uppdaterad 13 juni 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen.se

Namn i almanackan: Lovisa

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se