Allhelgonadagen

Nu skulle allt utearbete ha upphört för året, vintern var i antågande och man tog tydor för vintervädret.

Röster från arkivet

Lappland

Av skördekalasen lades en del sedan kornet kommit upp i kornhässjan. Men de största skördekalasen när även släktingar från de närliggande byarna kunde inbjudas, hölls vid Allhelgonadagen.

Berättat av: Almar Nilsson (född 1896)
Plats: Fredrika, Lappland
Upptecknat: 1974 (Uppsala, 29149)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 900.6 kB)

Uppdaterad 23 maj 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen.se

Händelser i almanackan: Alla helgons dag

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se