• Huvudmeny

En omfattande folkminnessamling

Karl Gösta Gilstrings samling anses vara den största samlingen i sitt slag.

Karl Gösta Gilstrings samling vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala består av 8 000 originalbrev som genererat 70 000 uppteckningar, fördelade på 117 sockensamlingar ordnade efter innehåll. Gilstring hemtrakter, Småland och Östergötland, dominerar. I arkivet finns också cirka 250 timmars ljudinspelningar och i huvudsak består av Gilstrings intervjuer med sagesmän- och kvinnor. Gilstring hade ett nätverk av 700 meddelare spridda över hela Sverige, Svensk-Amerika, Åland och Finland. Samlingen betraktas allmänt som den mest omfattande insamlad av en enskild nordisk forskare i modern tid.

Samarbete med landsmålsarkivet

Att Gilstrings efterlämnade samling finns bevarad på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala är ingen slump. Gilstrings samarbete med Uppsala landsmålsarkiv (ULMA), numera DFU, inleddes redan på 1940-talet då han fungerade som Åke Campbells ortsmeddelare under arbetet med "Atlas över svensk folkkultur". På 1950-talet studerade han folkloristik under Dag Strömbäck, ULMA:s dåvarande chef och professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristik. Han skrev sin licentiatavhandling om julstocken under Carl-Martins Edsmans ledning på religionshistoriska institutionen vid Uppsala universitet.

Källor

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Lindqvist, Eva-Lott 1993. ”Väktare mot glömskans rike”: en presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska landsmål och svenskt folkliv (116) 63-78.

UNT, Uppsala Nya Tidning, K G Gilstring in memoriam, 6 maj 1986

Vimmerby tidning, Nu har Karl Gösta Gilstrings fantastiska samlingar av folkminnen hamnat i Uppsala, 17 november 1986

Uppdaterad 31 augusti 2016