• Huvudmeny

Nationaldagen som helgdag

Med start sommaren 2011 undersöker Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala nationaldagens status som helgdag.

2005 blev Sveriges nationaldag allmän helgdag. I samband med detta distribuerade Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg en frågelista där meddelarna fick berätta om hur de såg på nationaldagen och hur de tänkte fira den.

Hur ser du på nationaldagen?

Majoriteten av meddelarna som besvarade frågelistan uttryckte stor förvåning över att Sverige bestämt sig för att markera nationaldagsfirandet. Beslutet verkade strida mot självbilden av svenskarna som ett modernt, internationellt orienterat folk.

Frågelistsvaren

Undersökningen analyserar meddelarnas inställning till nationaldagen som allmän helgdag. I arkiven finns också fotodokumentation av nationaldagsfirande på skilda platser.

Ny undersökning

Nu har det gått nästan tio år och nationaldagsfirandet har troligen blivit mer etablerat. 2014 planeras en ny frågelista för att ta reda på  hur nationaldagen firas – eller inte firas – idag.

Uppdaterad 03 juni 2016

Kontakt


Lina Midholm

Telefon: 073-558 60 72

E-post: Lina Midholm

Webbfrågelista


Webbfrågelista: Nationaldagen