• Huvudmeny

Knutsmassotraditioner i Uppland

Med start vintern 2012 dokumenterar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala knutsfirandet i Uppland.

Projektet 'Knutsmassofirande i Uppland' (med ett extra 's' i projektnamnet då stavningen är avsiktligt dialektal) är en uppföljning av den fotodokumentation av knutsfirandet i Österbybruk som arkivet genomförde 1975.

En vidgad undersökning

Denna gång vidgas undersökningen på flera sätt:

  • Geografiskt för att dokumentera firandet inte bara i ett utan i två Uppländska brukssamhällen och en stad: Gimo, Österbybruk och Östhammar (den senare med närhet till Hargs bruk).
  • Tidsmässigt, från vintern 2012/2013 till vintern 2014/2015, för att dokumentera både förberedelserna och själva firandet under tre år.
  • Åldersmässigt för att dokumentera firandet i olika ålderskategorier  barn, vuxna och seniorer.
  • Samt slutligen metodologiskt genom användandet av deltagande observationer, intervjuer, frågefoldrar/webbenkäter och fotodokumentation.

Mål och resultat

Syftet är att dokumentera knutsfirandet i Uppland och att samla ett bredare material som kan ge en både djupare och förnyad kunskap om en äldre tradition i förändring. Vi bygger samtidigt vidare på kontinuiteten i våra samlingar för att vara till gagn för både samtida och framtida forskning.

Projektet 'Knutsmassotraditioner i Uppland' är tänkt att resultera i en mindre publikation med samma titel.

Uppdaterad 19 november 2019
Två utklädda barn.

Knutsfirande i Österbybruk år 1975. Foto: Wolter Ehn (arkivuppteckning ULMA 31902, s. 17).

Kontakt


Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

E-post: dfu@isof.se

Frågelistor


Webbfrågelista: Berätta om ditt knutsmassofirande!

Frågelista för utskrift: Berätta om ditt Knutsmassofirande i GimoPDF (pdf, 377.6 kB)