• Huvudmeny

Översiktsverk

Samlingsverk baserade på material i våra arkivsamlingar.

Arbetslivets folktro: en sammanställning av traditionsmaterial från övre Norrland. Författare: Alf Arvidsson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Atlas över svensk folkkultur. 1, Materiell och social kultur. Redaktör: Sigurd Erixon (Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1957).

Atlas över svensk folkkultur. 2, Sägen, tro och högtidssed. Redaktörer: Åke Campbell och Åsa Nyman (Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1976).

Bättre grå kaka än ingen smaka: ordspråk och talesätt i övre Norrland. Samlade och kommenterade av Magdalena Hellquist (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Nordsvenska ortsboöknamn. Sammanställda av Lars-Erik Edlund (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1984).

Norrländsk folktradition. Ella Odstedt; uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2004).

Norrländsk folkmedicin: sammanställning av folkmedicinskt arkivmaterial. Författare: Lillian Rathje (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1983).

Äldre uppgifter om svenskt järn: hämtade ur Erik Holmkvists m.fl. samling av bergverkstermer i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Författare: Karin Calissendorff (Stockholm: Jernkontoret 1985).

Uppdaterad 16 maj 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats