• Huvudmeny

Landskap för landskap

Verk baserade på geografiskt avgränsat material i våra arkivsamlingar.

Bohuslän

Bohuslänska sägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1947).

Gammalt från Orust. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1962).

Dalarna

Det gamla Grangärde: arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen: boskapsskötsel. Författare: Otto Blixt (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1985).

Det gamla Grangärde: arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen: skogsbruk. Författare: Otto Blixt (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1950).

Dalsland

Dalslandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1951).

Halland

Halländska folkminnen: Lokalsägner och övertro från Fagered. Författare: Johan Kalén (Halmstad 1927).

Hallandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1949).

Lappland

Det som en gång var: ett småbrukarår i södra Lappland. Författare: Irene Nilsson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 2004).

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet. Författare: Lars J. Walkeapää (Uppsala: Centrum för Biologisk Mångfald 2012).

Nybyggares dagliga leverne: nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet. Författare: O. P. Pettersson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1999).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 1, Träd och växter som resurs. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 2, Åkerbruk och boskapsskötsel. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 3, Jakt, fångst och fiske. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Norrbotten

Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. Författare: Edvin Brännström (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 2006).

Närke

Folkminnen från Edsbergs härad I-II. Författare: Daniel Harbe (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 1950−1956).

Skymmningssagor och berättelser från Tivedsbygden [ljudupptagning]: en samling berättelser från hembygdsföreningens arkiv Laxå, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, intervjuer av Alf Pettersson samt Göte Hellmans 'Beskrivning av Tiveden'. (Örebro: Örebro länsbibliotek 2011).

Södermanland

Det susar av sägner. Berättelser från bygden. Författare: Johanna Lundström. Sammanställning av: Harald Ottosson (Vingåker: Västra Vingåkers hembygdsförening 1993).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1, Arbete och redskap: anteckningar för 1830−1840-talen. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1989).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 2, Livet i helg och söcken. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1990).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 3, Tro, vantro, övertro. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1992).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 4, Talesätt och gåtor. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1993).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 5, Sockenbeskrivningar. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1994).

Johanna Lundström 1864-1957. Om arbetsfördelningen i lanthushållet. "Det kanske roar en mondän tid: tehöra hur vi gamla haft det". Författare: Johanna Lundström. Kommentarer och bearbetning av: Barbro Öhlin (Vingåker: Västra Vingåkers hembygdsförening 2013).

Johannas 1800-tal. Om synder och straff i Vingåker. "Sägen berättar de gamla emellan". Författare: Johanna Lundström. Sammanställning och kommentarer av: Barbro Öhlin (Vingåker: Svenska kyrkan 2014).

Uppland

Väddö-projektet: Dialekt- och folkminnesarkivets undersökningar i Väddö socken 1972−1995. Författare: Mikael Vallström. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1997 (120), s. 159-173 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Värmland

Folkminnen från Glasskogen I-II. Författare: Arvid Ernvik (Uppsala: Landsmåls- och folkminnesarkivet 1966−1968).

Folktro och folksed på Värmlandsnäs I-III. Författare: Ragnar Nilsson och Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1952−1962).

Värmlandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumpers förlag 1948).

Värmländska folkminnen. Författare: Edvard Olsson och David Arill (Göteborg: Västsvenska folkminnesföreningen).

Västerbotten

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland: inspelningar från Örträsk socken. Utskrivna och kommenterade av Harald Fors. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Folkliga växtnamn i Västerbotten. Samlade av Gustav Fridner.(Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1999).

Slatta fra Wästerbottn [Musiktryck]: 415 spelmanslåtar. Samlade och kommenterade av K Gunnar A Karlsson och Siw Burman. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 1987).

Visor i västerbottnisk tradition. I urval av Alf Arvidsson. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1981).

Västergötland

Folkliv och folkdikt i Vättle härad. Författare: Helmer Olsson (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 1945).

Västgötasägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1944).

Skymmningssagor och berättelser från Tivedsbygden [Ljudupptagning]: en samling berättelser från hembygdsföreningens arkiv Laxå, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, intervjuer av Alf Pettersson samt Göte Hellmans 'Beskrivning av Tiveden'. Medarbetare: Alf Pettersson och Göte Hellman (Örebro: Örebro länsbibliotek 2011).

Ångermanland

Sagor från Edsele. Upptecknade och översatta av Frans Bergvall (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1991).

Uppdaterad 30 juli 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats