• Huvudmeny

Svensk kultur i utlandet

Om dräktskicken i svensktalande områden i Estland och Finland.

Estland

Livet på Runö: en berättelse om hur 300 människor levde på den lilla svenskön Runö i Rigaviken från 1920-talet fram till andra världskriget. Författare: Jakob Steffensson (Stockholm: LT 1976).

Runös folkdräkter: en berättelse om Rigabuktens svunna svenska kultur. Författare: Elin Eliasson (Stockholm: Signum 2009).

Rågöborna. Författare: Per Söderbäck (Stockholm: Nordiska museet 1940).

Finland

Allmogens dräktskick i Lappfjärd och Tjöck socknar. Författare: Yngvar Heikel (1925).

Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870−1920. Författare: Bo Lönnqvist (Helsingfors: Suomen muinaismuistoyhdistys 1972).

Finlandssvenska dräktboken. Författare: Kari Appelgren (Helsingfors: Schildts 2008).

Folkkulturens skepnader: till folkdräktens genealogi. Författare: Bo Lönnqvist (Helsingfors: Schildts 1991).

Svensk-Finlands bygdedräkter. H. 12, Norra delen av svenska Österbotten : Karleby, Öja, Nedervetil, Terjärv, Kronoby. Medarbetare: Bo Lönnqvist och Yngvar Heikel (Helsingfors: Brage 1978).

Uppdaterad 16 maj 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats