• Huvudmeny

Översiktsverk

Samlingsverk om dräktskick i Sverige.

Afbildningar af svenska nationaldräkter sådana de burits eller bäras i olika landskap (Stockholm: Eklund 1908).

Allmogekläder. Författare: Grytnäs Barbro Ersdotter (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1976).

Brudkronor från Västsverige. Utställning i Värmlands museum, Karlstad, november 1975. Författare: Barbro Hovstadius (Karlstad: Värmlands museum 1975).

Bygdedräkter, bruk och brukare. Författare: Ulla Centergran (Göteborg: Göteborgs universitet, Etnologiska institutionen 1996).

Den blå och gula nationaldräkten. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Nordiska museet 1979).

Dräkter i våra bygder: förteckning över det vi brukar kalla folkdräkter. Författare: Ulla Centergran (Stockholm: Nämnden för hemslöjdsfrågor 1993).

Dräkthistoria, folkdräkter, uniformer: bibliografisk hjälpreda. Redaktör: Mats Rehnberg (Stockholm: Institutionen för folklivsforskning 1981).

Ett år i Sverige: taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder. Författare: Christian Didrik Forssell, Johan Gustaf Sandberg och Anders Grafström (Stockholm: Rediviva 1979).

Folkdräkter förr och nu: tradition och sömnad. Författare: Ulla Centergran och Kicki Kirvall (Stockholm: LT 1986).

Folkdräkter från Dalarna och norra Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1936).

Folkdräkter från mellersta Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1934).

Folkdräkter från södra Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1931).

Folkdräkter i Sverige. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Svenska institutet 2001).

Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige. Författare: Inga Arnö-Berg ochGunnel Hazelius-Berg (Västerås: Ica-förlaget 1975).

Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. Författare: Anna-Maja Nylén (Stockholm: Nordiska museet 1976).

Folkdräktssmycken i omvandling. Författare: Sven Ahrne (Jönköping: Länsmuseet 1977).

Folklig dräkt. Författare: Sigfrid Svensson (Lund: Liber Läromedel 1974).

Folkligt dräktsilver: ur Kulturens samlingar. Författare: Sigfrid Svensson (Lund: Kulturen 1978).

Helg och söcken: bilder ur svenska folkets liv och arbete vid mitten av förra seklet. Medarbetare: Mats Rehnberg (Stockholm: Bonnier 1973).

Hurusom man sig klädde: en bok om medeltida dräkt. Författare: Else-Marie Gutarp (Visby: Gotlands fornsal 1994).

Scandinavian Folklore I-III. Författare: Laila Durán, Britt Eklund, Anne Kristin Moe (Märsta: Duran Publishing 2011−2013).

Skinnkläder i folkligt dräktskick. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Nordiska museet 1977).

Sockendräkterna, deras mening, missbruk och möjligheter. Författare: Gustaf Ankarcrona (1921).

Svenska allmogedräkter. Författare: Gerda Cederblom (Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt 1921).

Svenska folkdräkter: Swedish folk costumes. Författare: Ewa Kewenter (Stockholm: Cordia 1996).

Svenska hjärtan: folkdräkt eller tvångströja? Författare: Charlotte Bydler, Rodrigo Mallea Lira och Magdalena Malm (Stockholm: Moderna museet 2004).

Svenska national-drägter. Tecknade af Robert Wilhelm Ekman, jemte skildringar ur folklifvet af Gust. Hinrik Mellin. Författare: Robert Wilhelm Ekman och Gustaf Henrik Mellin (Stockholm 1845−1849).

Svenska nationaldrägter jemte några drägter från Norge. Samlade och tecknade af F. Weiss. Författare: F. Weiss (Stockholm: Sigfrid Flodins förlag utan årtal).

Svensk dräkttradition: en bibliografi över svenska folkdräkter. Författare: Anita Larson (Stockholm: LT 1982).

Svensk folkdräkt och folklig modedräkt. Författare: Håkan Liby. Ingår i: Modemedvetna museer: Nordiska museets och Skansens årsbok 2010, s. 17-35 (Stockholm : Nordiska museets förlag 2010).

Särarternas tyranni och välsignelse: hemslöjden och sockendräkterna som kön och klass. Författare: Catarina Lundström. Ingår i: Den feminina textilen: makt och mönster, 2005, s. 141-162 (Stockholm: Nordiska museets förlag 2005).

Särart & likformighet: nordiskt dräktseminarium 2009, Orbaden, Hälsingland, Sverige: rapport. Utgivare: Håkan Liby (2011).

Torparkläder. Författare: Swea Johansson (Urshult 1979).

Uppdaterad 16 maj 2014

Länk


Nationell bibliotekskatalog: Librislänk till annan webbplats