• Huvudmeny

Berätta om ditt Knutsmassofirande!

Just nu dokumenterar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Knutsmassotraditioner i Uppland.

Utklädda människor i knutmassofirande.

Som en del av projektet Årets fester och livets högtider dokumenterar vi nu Knutsmassotraditioner i Uppland. I länken kan du läsa om projektet och dess syfte och om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Marlene Hugoson.

Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Du behöver inte svara på allt och du kan svara kort eller långt. Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Marlene.

Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina svar att bevaras i våra samlingar.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Marlene Hugoson.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

I våra äldre samlingar finns berättelser om bondesamhällets årsfester och livshögtider. I dag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 18 november 2019