• Huvudmeny

Vad tycker du om Klarspråkstestet?

Vi planerar att göra om Klarspråkstestet, både tekniken och innehållet. Svaren på denna enkät hjälper oss i detta arbete. Enkäten var öppen under juni månad 2017. Tack för alla svar!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 21 maj 2018