• Huvudmeny

Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden (Astin)

Språkteknologi är ett prioriterat område i de nordiska ländernas språk­vårds­arbete. Astin arbetar med att främja språkteknologi i Norden, anordnar seminarier och publicerar rapporter.

God tillgång till språkteknologi främjar de nordiska språken och skapar nya möjligheter till kommunikation inom och över språkgränserna. Det ligger i de nordiska ländernas intresse att bedriva en språkpolitik som gagnar en sådan utveckling. 

Astin arbetar med språkteknologi ur ett språkpolitiskt och språkvårdande perspektiv. Gruppen består av språkvårdare från de officiella språkvårdsorganisationerna i Norden. Dess målsättning är:

  • att verka för att språkteknologisk forskning och utveckling får tillgång till nödvändig infrastruktur i form av grundläggande språk- och teknikresurser för de nordiska språken
  • att verka för att viktiga språkteknologiska tillämpningar utvecklas för språken i Norden och anpassas till grupper med särskilda behov även när kommersiella intressen saknas
  • att uppmärksamma teknikens konsekvenser för skriftspråksnormerna och språkanvändningen i Norden samt verka för att nordisk språkteknologi håller god språklig kvalitet
  • att stärka det nordiska språkvårdsarbetet med hjälp av språkteknologi
  • att främja samarbete mellan språkvård, forskning och industri i Norden på det språkteknologiska området.

Gruppen får ekonomiskt stöd av Nätverket för språknämnderna i Norden och samarbetar med näraliggande projekt som NorDokNet och Nordterm.

Läs mer i dokumentet Nordiskt språkvårdssamarbete om språkteknologiPDF (pdf, 55.3 kB).

Kontakt

Arbetsgruppen består av

Torbjørg Breivik, Språkrådet i Norge
Rickard Domeij, Språkrådet i Sverige
Sabine Kirchmeier-Andersen, Dansk Sprognævn
Per Langård, Grönländska språknämnden
Sjur Moshagen, Sametinget i Norge (observatörsstatus)

Kontaktperson: Torbjørg Breivik
E-post: <förnamn>.<efternamn>@sprakradet.no

Uppdaterad 20 oktober 2014